BUST THE MYTH

Många organisationer, banker, allmännyttiga företag, telekom och regeringar går nu alltmer online eller tar betalt av kunder som vill ha pappersbaserad kommunikation.

Det är inte svårt att förstå bekvämligheten i den digitala revolutionen. Konsumenterna borde fortsatt att ha rätten att välja kommunikation på papper, särskilt räkningar och kontoutdrag, utan att det skall kosta extra. Ofta är det de mest utsatta i samhället som är beroende av traditionell post. Övergången till ett samhälle endast online riskerar att placera äldre människor, funktionshindrade, landsbygdsbor och låginkomsttagare utanför. Det är viktigt att beslutsfattare förstår att information på papper föredras av många konsumenter och det borde få större utrymme i debatten.

74 % av de europeiska konsumenterna anser att de borde ha rätt att välja hur de tar emot kommunikation (tryckt eller elektroniskt) från finansiella organisationer och tjänsteleverantörer.

54 % anser att de inte borde debiteras mer för att välja pappersfakturor eller kontoutdrag.

49 % tror att när en tjänsteleverantör ber dem att byta till elektroniska räkningar och kontoutdrag, är det för att ”det är bättre för miljön”, men att det i verkligen att det handlar om kostnadsbesparingar.

47 % är helt medvetna om att att när de uppmuntras till att vara digital så blir det inte så ändå eftersom meddelandet skrivs ut på ett papper i alla fall.

 

Läs vidare här: https://www.twosides.info/consumer-choice

 

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren