BUST THE MYTH

Fakta: Papper passar sömlöst in i modellen med cirkulär ekonomi. Dess råvara, träfiber, är en förnybar, naturlig och hållbar resurs. Papper samlas enkelt in och återvinns, vilket säkerställer att de värdefulla fibrerna används gång på gång.

Pappersindustrin stödjer den cirkulära ekonomin genom att använda alla delar av trädet och biprodukter eller avfall från andra träproduktprocesser. Detta inkluderar skogsgallring, sågverksflis och sågspån, som alla kan användas vid tillverkning av papper. Branschen tar ett stort ansvar för hållbart skogsbruk.

Den europeiska massa- och pappersindustrin producerar biobaserade originalprodukter med trä som huvudingrediens – ett förnybart material. Biomassa är biologiskt material som härrör från levande eller nyligen levande organismer. För massa- och pappersindustrin är detta typiskt träbiprodukter, såsom trärester, bark och ”svartlut”, ett resultat ur massaprocessen.

Rätt hanterad är biomassa ett hållbart bränsle som kan ge en betydande minskning av nettokoldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen.

 

Läs vidare här: https://www.twosides.info/circular-economy

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren