BUST THE MYTH

Fakta: Den europeiska massa- och pappersindustrin tillverkar biobaserade originalprodukter med trä som är förnybart material. Det är också den största enskilda industriella användaren och producenten av förnybar energi inom EU.

Pappers-, massa- och trycksektorn är den industri som står för de lägsta industriella utsläppen av växthusgaser – 0,8 % av utsläppen i Europa. Pappersindustrins koldioxidutsläpp har minskat med 48 % per produktton mellan 1990 och 2019. Den europeiska massa- och pappersindustrin är också den största enskilda användaren och producenten av förnybar energi i Europa. 62 % av primärenergiförbrukningen kommer från förnybara källor. Industrins primära energikälla (exklusive inköpt el) kommer till 55% av biomassa, sedan gas till 28 %. De återstående 17 % är andra fossila bränslen och inköpt el.

Mellan 2010 och 2018 minskade den europeiska pappersindustrin den totala primärenergiförbrukningen med 11,6 % och därmed är den nu lägre än den var i ingången av detta århundrade. Den europeiska pappersindustrin producerar 54,3 % av sin el på plats, varav mer än 96 % genereras genom högeffektiva kraftvärmeverk.

Läs vidare här: https://twosides.info/renewable-energy

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren