BUST THE MYTH

Fakta: Utan nya jungfruliga fibrer från träd kan papperscykeln inte upprätthållas. Återvunna fibrer bryts ned efter flera användningar och pappersindustrin behöver färska fiber från hållbart skötta skogar för att hålla det förnybara kretsloppet igång.

Den höga återvinningsgraden innebär att fler återvunna fibrer används som råvara av Europas papperstillverkare. 1991 utgjordes papper från återvunna fiber 40 % och 60 % av nyfiber. 2020 är siffrorna 56 % och 44 %.

Ökningen av andelen återvunna fibrer har avtagit under de senaste åren, eftersom det totala antalet papper för återvinning i Europa nu når sitt praktiska maximum. Det är därför troligt att den nuvarande balansen mellan återvunna och jungfruliga fibrer kommer att förbli oförändrad.

Papper för återvinning kan användas bättre till vissa saker än andra. Exempelvis är tidningspapper och vissa typer av förpackningar ofta tillverkade av 100 % returfiber. Högkvalitativa grafiska papper har dock en lägre utnyttjandegrad på cirka 13 %, liksom vissa specialpapper för tekniska tillämpningar, som inte kan innehålla stora mängder returfiber på grund av prestanda, säkerhet eller hygienkrav.

Läs vidare här: https://www.twosides.info/virgin-fibre

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren