BUST THE MYTH

Fakta: Papper är baserat på trä, ett naturligt och förnyelsebart material. Papper är en av de mest återvunna produkterna i världen och representerar den cirkulära ekonomimodellen för tillverkning, användning, återvinning och återanvändning.

Inom pappersindustrin används vedertagna skogscertifieringssystem för att säkerställa att nyfiber kommer från hållbara källor. De två mest erkända certifieringssystemen är Forest Stewardship Council® (FSC®) och programmet för godkännande av skogscertifiering™ (PEFC™).

Papper är ett material som förekommer i återvunnen form i stor utsträckning. I Europa återvinns papper i genomsnitt 3,8 gånger. 56 % av det fibrösa råmaterialet som används i Europas pappersindustri kommer från återvunnet papper.

2020 samlades och återvanns totalt 56 miljoner ton papper i Europa – vilket är en återvinningsgrad på 74 %. Det är också nära taket som estimerats till 78 %.

För pappersförpackningar är återvinningsgraden ännu högre, med 83 % av pappers- och kartongförpackningarna återvinns i Europa. Papper är det mest återvunna förpackningsmaterialet, följt av metall (80 %), glas (75 %) samt plast (42 %)

Läs vidare här: https://www.twosides.info/sustainable-products

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren