De kommande inläggen kommer att fokusera på myter och fakta kring papper och dess olika användningsområden. Många av de som sätter upp ”Nej tack till reklam” tror sig göra en miljöinsats. Så kan det vara – men det finns ganska ordentlig mytbildning kring detta. Så följ bloggen och lär dig lite fakta.   

“Greenwashing är att använda sig av ogrundade eller vilseledande påståenden om miljöfördelar med en produkt, tjänst eller teknik.”

Greenwashing är ett stort problem för den grafiska branschen. Missuppfattningarna förstärks ytterligare av finansiella organisationer, energibolag och andra tjänsteleverantörer, eftersom de i allt högre grad uppmuntrar sina kunder att byta till elektroniska räkningar och kontoutdrag.

I stället för att fokusera på de potentiella kostnadsbesparingarna med digitala lösningar, bygger man ofta upp incitamentet att byta på ogrundade miljöpåståenden som ”Go Green – Go Paperless” och ”Välj e-fakturering och hjälp till att rädda träd”. Budskapen är ogrundade, missvisande och kan ha en bestående effekt på konsumenternas uppfattning om papper.

Effekten av Greenwashing

Många ledande organisationer, inklusive banker, energibolag och telekommunikationsleverantörer, uppmanar sina kunder att bli digitala med påståenden om att digitala räkningar, kontoutdrag och annan elektronisk kommunikation räddar träd, är ”grönare” och bättre för miljön.

Dessa uttalanden är greenwashing. Dessa påståenden är inte specifika, stöds inte av tillförlitliga vetenskapliga bevis eller relevanta livscykelanalyser och är vilseledande. Utan bevis som stödjer påståendet är sådan kommunikation Greenwashing och strider mot reklambestämmelser i de flesta europeiska länder.

Dessa uttalanden är inte bara vilseledande utan enormt skadliga för en industri som exempelvis i Storbritannien sysselsätter 116 000 personer (1 096 000 inom EU), i mer än 8 400 företag (115 700 inom EU).

Det vanligaste är att den drivande orsaken till denna övergång till digital kommunikation är kostnadsminskningar. Greenwashing kostar den brittiska tryckeri- och postindustrin uppskattningsvis 10 miljoner pund per år.

Läs mer här: https://www.twosides.info/anti-greenwash

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren