Det finns en oroande trend att organisationer alltmer vill flytta sin kundkommunikation online, särskilt räkningar och kontoutdrag. Vanligtvis tas detta beslut såklart av kostnadsskäl, men vilseledande påståenden om miljön används alltför ofta. Detta kallar man för Greenwashing.

En studie, gjord av den ideella organisationen Two Sides och det oberoende analysföretaget Toluna, har som syfte att förstå konsumentuppfattningar om tryck och papper och förändringar kring det. Studien fann att konsumenter företrädelsevis vill välja hur de tar emot den här typen av information (digitalt eller tryckt). 78 % av konsumenterna i Storbritannien vill göra detta val.

Rätten att välja

Att inte låta människor välja av kostnadsskäl kommer att påverka de mest utsatta i våra samhällen. I Storbritannien har 6,3 % av vuxen befolkning aldrig använt internet (Office of National Statistics, 2020). Ofta är det de mest utsatta medborgarna som är beroende av traditionell post. Övergången till ett samhälle enbart på nätet riskerar att lämna äldre människor, funktionshindrade, landsbygdsbor och låginkomsttagare utanför. Vid sidan av rätten att välja kräver konsumenter också att de inte straffas för att välja papperskommunikation. 58 % av konsumenterna i Storbritannien anser att de inte ska debiteras mer för att välja en pappersfaktura eller ett kontoutdrag. Dessutom bör företag och organisationer vara försiktiga när de tvingar sina kunder online. Om en brittisk konsument tvingades gå över till digitalt av sina nuvarande tjänsteleverantörer, skulle 32 % överväga att byta till en alternativ leverantör.

Digital kommunikation inte alltid bäst

I ett samhälle där allt sker online finns risken att företag antar att digitalt alltid är det föredragna alternativet. Det stämmer inte. 59 % av konsumenterna i Storbritannien är alltmer oroade över att deras personliga information som lagras elektroniskt riskerar att bli hackad, stulen, förlorad eller skadad. Folk över 55 är mest oroliga (64 %), men ett stort antal yngre människor har samma oro (58 % av 25-34-åringarna). Dessutom, även om en konsument flyttas till digitala räkningar och kontoutdrag, förblir den sällan ”papperslös”. 59 % av konsumenterna i Storbritannien (47 % i EU) skriver regelbundet ut papperskopior hemma om de vill ha en papperskopia.

Det går inte att förneka att det digitala påverkar hur vi kommunicerar, men det växande beroendet av digitalt ger också utmaningar. Undersökningen visar att det är viktigare än någonsin att komma bort från digitala enheter. 45 % av konsumenterna i Storbritannien (46 % i EU) är oroade över hur digitala enheter kan skada deras hälsa och 43 % håller med (49 % i EU) att de spenderar för mycket tid på sina enheter.

Vilket är bäst; Print eller digitalt?

Tryck och digital jämförs ofta för att avgöra vilket som är bäst. Debatten bör dock inte kretsa kring ”print vs. digital”, eftersom båda kanalerna är viktiga och kompletterar varandra. I slutändan måste konsumenterna ges rätten att bestämma hur de vill ta emot kommunikation; säkerställa att konsumenternas valmöjligheter upprätthålls och att de som inte vill eller kan få tillgång till digital information inte missgynnas.

Effekten av Greenwashing

Organisationer bör undvika att hävda att digital kommunikation är bättre för miljön än papperskommunikation. Denna marknadsföringspraxis är känd som ”greenwashing”, där breda påståenden om miljövinsten med att byta till digital kommunikation från papper inte underbyggs av kompetenta och tillförlitliga vetenskapliga bevis. ”Uttalanden som ”Go Green, Go Paperless” är inte bara vilseledande utan enormt skadliga för en industri som bara i Storbritannien sysselsätter 116 000 personer (1 096 000 EU), i mer än 8 400 företag (115 700 EU)”, säger Jonathan Tame, Managing Direktör för Two Sides Europe. Forskning visar att hälften av konsumenterna inte låter sig luras av ett företag som vill att de ska byta från papper till digital kommunikation av miljöskäl. 52 % av konsumenterna i Storbritannien vet att detta beror på kostnadsbesparingar.

Hela artikeln: https://lovepaper.org/consumers-want-the-right-to-choose/?utm_medium=email&utm_campaign=LPUK%20August%201&utm_content=LPUK%20August%201+CID_a6200cef58cd029c0c19d91d9c19d698&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=consumers%20want%20the%20right%20to%20choose%20how%20they%20receive%20their%20bills%20and%20statements

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren