Det fysiska brevet anses vara bäst då innehållet är privat, ska förmedla förtroende, vara lättöverskådligt, visa uppskattning, innehåller mycket information, ska leda till handling samt skapa uppmärksamhet.

Det fysiska brevet är den kanal som anses fungera bästa i de flesta utav de mätta egenskaperna.

Mejl anses endast bättre när något ska kommuniceras snabbt, vidarebefordras eller ska vara tillgängligt oavsett var man befinner sig.

Läs mer här på sidan 32: https://issuu.com/manslofgren/docs/mottagarmakt_2021

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren