Genom att addera fysisk direktreklam till mediemixen har vi lyckats skapa den välbehövliga inspirationen och resultatet låter inte vänta på sig.

Att inspirera genom att visa varor är ett effektivt och beprövat försäljningssätt. Det ser vi bland annat när vi, genom direktreklam, adderar ett skyltfönster till e-handeln.

Läs mer här: https://indd.adobe.com/view/3870d84b-1294-47b2-b1cd-b3fdd0dcb7ad