Det är måndag på reklambyrån Kreatiff och byråchefen har  den återkommande genomgången av veckans pågående uppdrag. Genomgången börjar gå mot sitt slut när den också återkommande uppmaningen kommer: ”Håll kampanjerna digitala – håll timmarna här. Nu kör vi årets bästa vecka”.

I höstens nummer av tidningen MarknadsCheferna så fick jag möjlighet att skriva en artikel på ämnet att vi inte får tappa bort det tryckta mediet. Inledningen är fiktion och slår an en lätt raljans. Sedan förflyttas vi till någon mer fiktion men också en massa fakta från undersökningar som jag samlat i PaperMessbloggen

Marknadscheferna är en organisation som kommunicerar med de flesta marknadscheferna i Sverige. Man skulle kunna kalla det ett mediehus där kommunikationen håller sig inom den här sfären. Kanalerna är e-brev, Facebook, event och en tidning som går ut två gånger per år.

Artiklarna i tidningen hamnar också på marknadsbiblioteket.se så att alla inblandade kan komma åt, läsa och dela materialet i sina egna kanaler. PaperMess-bloggen brinner ju för det tryckta mediet i allmänhet och kombinationen av digital och analog/tryckt information i synnerhet.

Läs hela artikeln här: https://marknadsbiblioteket.se/jag-mailar-over-broschyren-sen

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren