Jag tippar att jag är uppe i 40-talet identifieringar per vecka med Mobilt Bank-ID. Det är ett fantastiskt påhitt som förenklar så mycket och det är många länder som inte kommit dithän, än. En digital lösning och ett hjälpmedel i vardagen som är ett synnerligen gott exempel på digital finess.

Bank-id är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB som ägs av flera svenska banker. I mars 2018 fanns det cirka 6,5 miljoner aktiva Bank-id-användare och mer än 600 webbplatser som stödjer bank-id.

Året är 2001 och Sverige är ordförandeland i EU. Myndigheter har börjat diskutera

“24-timmarstjänster” för medborgarna och i EU ändras lagarna så att en elektronisk underskrift blir likställd med en fysisk.

Att ursprungsidentifiera en hel befolkning och utfärda e-legitimationer är både tidskrävande och dyrt. Därför sneglar man mot de som har den största identifierade elektroniska kundbasen: Internetbankerna.

Ett konsortium bildas där de flesta av de stora svenska bankerna deltar. Syftet är att utveckla en generell infrastruktur för e-legitimationer, som ska uppfylla kraven från myndigheter och banker och kunna accepteras av både allmänhet och företag. Förhoppningen är att kunna tillfredsställa behovet av e-tjänster i samhället. I september 2002 bildas Finansiell ID-Teknik BID AB.

Läs hela historien här: https://www.bankid.com/om-oss/historia

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren