Marknadscheferna är en organisation som kommunicerar med de flesta marknadscheferna i Sverige. Man skulle kunna kalla det ett mediehus där kommunikationen håller sig inom den här sfären. Kanalerna är e-brev, Facebook, event och en tidning som går ut två gånger per år.  

Artiklarna i tidningen hamnar också på marknadsbiblioteket.se så att alla inblandade kan komma åt, läsa och dela materialet i sina egna kanaler. PaperMess-bloggen brinner ju för det tryckta mediet i allmänhet och kombinationen av digital och analog/tryckt information i synnerhet.

Så, jag fick i uppdrag att skriva en artikel för Billes Tryckeri i Mölndal som är Marknadschefernas grafiska partner. Det blev en finurlig skapelse där man får följa hur produktionen av den tidning man sitter och läser går till – från ax till limpa.

Läs artikeln här: https://marknadsbiblioteket.se/tryckeriet-en-vecka-pa-billes

 

Tills nästa PaperMess – må väl!

Måns Löfgren