Då kom dagen – dagen när jag skall göra en personlighetsanalys, ett Job Match Talent. Är såklart taggad men också lite nervöst inställd. Nu skall jag analyseras och vad kommer vi att komma fram till så här i början på 22 när jag precis fyllt 55 eftersom jag är född 66?

Jag känner mig trygg med att Tomas på Progressus Ledarskap leder mig med all sin erfarenhet och sina kunskaper inom området. Vi skall ju ändå göra det ihop och jag gör det ju för att förbättra mig på alla plan egentligen.

Jag svarar på de 200 frågorna digitalt på www.jobmatchtalent.com och de flesta frågorna har fem svarsalternativ. Det är påståenden om min personlighet som jag skall ange från stämmer inte alls till stämmer helt i fem steg. Det tog mig 25-30 minuter och nu väntar jag på att Tomas skall titta på svaren och göra analysen. Nu är vi igång.

Tills nästa avrapportering – må väl!

Måns Löfgren – Trip 22